Законодавство яке регулює фінансово-кредитні механізми при купівлі житла на первинному ринку

 

  1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України» .
  2. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» .
  3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» .
  4. Положення «Про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої чистеми фінансових компаній» .
  5. Положення «Про державний реєстр фінансових установ» .
  6. Ліцензійні умови провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю»